Začátek semináře

Hlavní cíle

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář určený pro zemědělskou praxi, jehož cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Účast na semináři je ZDARMA, občerstvení zajištěno. Počet míst je omezen!

Tématické okruhy

 • Odrůdy pícnin a meziplodin
 • Ochrana a kvalita půd
 • Pěstování pícnin v podmínkách sucha
 • Semenářství jetelovin

Přednášející odborníci

 • Mgr. Štilárková, Ph.D. - Agrolab
 • Ing. Knotová, Ph.D. - Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
 • Ing. Badalíková - Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
 • Mgr. Vašinka - Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
 • Ing. Kintl - Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
 • Ing. Šindelková - Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
 • Ing. Lang, Ph.D. - Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko
 • Ing. Kubíková, Ph.D. - Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Adresa:

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
e-mail: vasinka@vupt.cz
tel.: +420 547 138 816, fax: +420 547 138 800

Program

Čtvrtek 27. 2. 2020

1. Nabídka laboratorních služeb firmy Agrolab (Mgr. Štilárková, Ph.D.)
2. Nové odrůdy ZV Troubsko - význam ,využití (Ing. Knotová, Ph.D.)
3. Půdoochanné zpracování půdy (Ing. Badalíková)
4. Aplikace bentonitu do lehkých půd za účelem zlepšení půdních vlastností (Mgr. Vašinka)
5. Využití jetelovin jako meziplodiny (Ing. Kintl)
6. Revitalizace trvalých pícních porostů v suchých podmínkách (Ing. Šindelková)
7. Jestřabina východní - vytrvalá pícnina (nejen) pro suché oblasti (Ing. Lang, Ph.D.)
8. Možnosti desikace semenných porostů jetelovin (Ing. Kubíková, Ph.D.)

27. února
2020

Zemědělský výzkum,
Troubsko

8
vystupujících

Organizační informace

Seminář bude probíhat v zasedací místnosti Zemědělského výzkumu, spol. s r.o., Zahradní 1 v Troubsku.

Prezence účastníků bude v 8:30, začátek přednášek v 9:00, předpokládaný konec 13:00.

Důležité termíny

Vyplnění závazné příhlášky 24. února 2020

Registrace na seminář

Registraci provedete kliknutím na přihlásit a vyplněním zobrazeného formuláře.

Přihlásit

Místo konání

Zemědělský výzkum s.r.o.
Zahradní 400/1
664 41 Troubsko
Tel.: +420 547 138 816
Email: vasinka@vupt.cz